Belirsiz Alacak ve Tespit Davası'nın Gereklilikleri

Belirsiz Alacak ve Tespit Davası 'nın gerekliliklerini Avukat Önder Durdu açıkladı.

 

Belirsiz Alacak ve Tespit Davası İle İlgili Yazı Dizisi ;

 

Belirsiz Alacak ve Tespit Davası, usul hukukumuz açısından yeni bir düzenlemedir. Parasal alacaklara ilişkin davalarda söz konusu olabilen belirsiz alacak davası davacıya bir takım hukuksal korumalar sağlamaktadır.

 

Gereksiz yere yüksek miktarlı dava açarak yüksek harç ödemek ve davanın reddi halinde yargılama harç ve giderlerine mahkum olmak gibi konularda koruma sağladığı gibi, yalnızca bir kez kullanılabilen ıslah yolunun gereksiz kullanımının da önüne geçilmektedir.

 

Avukat Önder Durdu, Belirsiz alacak davasında hakkında; zamanaşımı dava tarihinde kesilmiş olduğundan, tahkikat safhasındayken dava değerinin arttırılması halinde, arttırılan kısım için de zamanaşımı dava tarihinde kesilmiş olacağını belirtti. Gerekçede de belirtildiği üzere, bu madde Adalet Komisyonunda iken kanuna eklenmiştir. Tasarının ilk halinde bulunmamaktadır.

 

Yazar: Avukat Önder Durdu