Maketten konut satışıyla mağdur olanlar ne yapmalı ?

Avukat Önder Durdu, Parasını ödeyip evini alamayan Vatandaşlar için açıkladı.


Maketten konut satışıyla mağdur olanlar ne yapmalı ?

 

İstanbul olmak üzere birden fazla ilde yaşanan maketten konut alımına dayalı yaşanan sorunların ortadan kalkması için, koridorlarını aşındıranların sayısı bir hayli fazla. Eski dönemlere ait markalı konut projesi üreten bazı firmalar dahil,  birçok inşaat firması mağdur olmuş, ne yapacağını bilemezken, diğer bir kısmı hukuki süreçlerin bir an evvel sonuçlanmasını bekliyor.  Peki Maketten konut satışıyla mağdur olanlar ne yapmalı? Gayrimenkul alım satımı, ipotekli satışlar, satış vaadi sözleşmeleri ve maketten satış konularında uzman olan Avukat Önder Durdubu gibi durumlarda sürecin nasıl seyredeceği hakkında Yeni Akit’e konuştu.

 

Anadolumuzun kıymetli vecizelerinden birinde, “dünyada mekan, ahirette iman” denildiğini hatırlatan Önder Durdu,  “Bu vecizenin işaret ettiği gibi, toplumumuzun yaşam tarzı ve alışkanlıklarımızın bir sonucu olarak, belli bir birikim elde eden insanlarımız, öncelikle başlarını sokacak bir ev almak istemektedir. Ama hukuki problemlerin sürekli arttığı bu alanda herkesin şanslı olduğunu söyleyemeyiz” dedi. İnsanların tüketim alışkanlıklarının ekonomiyi de şekillendirdiğini söyleyen Avukat Önder Durdu,  “Bu sebeplerle de ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden birisi de inşaat sektörüdür. Her sene çok fazla konut üretilmekte ve konut alım satımı gerçekleşiyor” diyerek yaşanan hukuki problemler ve çözümleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

 

Piyasa ehil olmayanlarla dolu

 

Gayrimenkul hukuku bağlamında sorunlara yöneldiğimiz de , dikkat çeken sorulardan biri, ehil olmayan kişilere inşaat yapma izin ve imkânı tanınması – sektörel ehliyet ve liyakat meselesine yeterli önemin verilmemesini görüyoruz. Bu yaşanan sorun, bilhassa gerekli bilgi birikimi gerekli ekonomik birikim ve deneyime sahip olmayan firmaların ortaya çıkmasına, bu firmaların hukuka ters düşen projeler üretmelerine, bu hukuka aykırı projelerde hukuka aykırı kazanç sağlamak çabasıyla hareket etmelerine, maalesef hem devlet kurumları nezdinde düzeltilmesi çok ciddi emek – mesai – masraf gereken sorunlar yaşanmasına; öte yandan bir çok vatandaşımızın mağdur olmasına sebep olmaktadırlar.

 

Taahhütler Yerine Getirilmiyor

 

Sermaye yeterliğine ulaşmamış olan inşaat şirketlerinin başvurduğu maketten satış yöntemi, daha ilk anda birçok soruna gebedir. Maketten satış yönteminde, adından da anlaşılacaği gibi henüz mevcut olmayan bir konut satışı yapılmaktadır. Daha doğrusu konutun satışı taahhüt edilmektedir. Ne yazık ki, bu taahhütler genellikle yerine getirilmiyor.Vaktinde yerine getirilememesinin yanı sıra en sık yaşanan sorunlardan biri de konut üretiminin taahhüt edildiği şekilde yapılamamasıdır. 

 

Güven Suistimal Ediliyor

Bahsedilen bu sorunların hepsinin temelinde, insanlarımızın inşaat şirketlerine güven duyarak, içerisinde hareket ederek ayrıntılar üzerine kafa yormamaları ve hukuk usulü hakkındaki bilgi kirliliği ya da bilgi eksiği bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili sorun yaşamamaları için maketten satış projeleri yerine bitmiş, satışa ve kullanıma hazır projeleri tercih etmelerini tavsiye etmek gibi bir genel tavsiyeden ziyade hukuk kapsamında dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekmek istiyorum.

 

Nelere Dikkat Etmeliyiz

 

Öncelikle, satış vaadi sözleşmelerinin noterden yapılması zorunluluktur. Noter huzurunda yapılmamış olan satış vaadi sözleşmeleri şekil şartınoksanı sebebiyle geçersizdir. Bu nedenle taşınmaz satış veya satış vaadi sözleşmelerin mutlaka noterler nezdinde yapılmasını tavsiye ediyoruz.

 

Resmi yolla kayıt altına alın


Avukat Önder Durdu, bu sözleşmelerde ilgili kesinlikle, alım satıma konu dairenin özelliklerinin eksiksiz bir şekilde açık ve net olarak belirtilmesini, teslim tarihi, teslim koşulları, fiilen teslimin yanı sıra yazılı bir belge ile de teslimin kayıt altına alınmasını, teslim sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlarda müteahhidin sorumluluğunun belli bir süre devam edeceğinin kayıt altına alınmasını, vatandaşın yapacağı ödemenin yeri ve zamanı gibi koşulların açıkça kayıt altına alınmasını ve nihayet,taraflardan herhangi birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde bunun karşı yaptırımının cezai şart, tazminat vs.’nin açık ve net bir şekilde kayıt altınaalınmasına dikkat edilmesini tavsiye etti.

 

Hukuk danışmanınız mutlaka olsun


Bu süreçlerde sağlıklı bir şekilde iş ve işlem yapılabilmesi için en güvenli yol, işlem yapılmadan önce mutlaka hukuk danışmanına – avukata danışarak işlem yapmaktır. Zira önceden bir avukata danışılarak yapılacak bir işlemin hukuk güvenliği üst düzeyde sağlanmış olur. Müteahhit ile vatandaş arasında ortaya çıkmış bir meselenin çözümü için dava açmak için yapılması gereken yargılama (mahkeme) masrafları ve ödenmesi gereken avukatlık ücreti ile mukayese edildiğinde sürecin en başından bir avukattan danışmanlık alarak ilerlemenin maliyeti çok düşük olacaktır.

 

Yazar: Avukat Önder Durdu