Devletler Hukuku, Devletler Hukuku’nun  Kaynakları

 

Devletler Hukuku, Devletler Hukuku’nun  Kaynakları ile ilgili Avukat Önder Durdu soru işaretlerini ortadan kaldırdı;

 

Devletlerin yabancı kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen, Devletler Hususi Hukuku, Devletler Hukukunun bir kolu değildir ve farklı bir hukuk dalıdır. Devlet hukuku, devletler topluluğunun bağımsız olan bütün üyelerini aynı derecede kapsar. Devletler Hukuku bakımından bütün devletler, toprak büyüklükleri ve kuvvetleri fark etmeksizin  eşittir. 

 

Avukat Önder Durdu Devletler hukuku'nun detaylarına indi., milletlerarası kişiler saydığı devletlerle ve onların devletler topluluğu bağlamındaki davranışlarıyla ilgilenir. Milletlerarası bir kuruluş olan Birleşmiş Milletlerin kararları dahi devletlerin Devletler Hukuku kurallarına uygulamasını geçerli kılmakya yeterli olmamıştır.

 

Devletler Hukuku’nun düzenlediği konular ; Devletin ülke yetkisi ile ülkesi, kara ulaştırması, akarsular ulaştırmaları, deniz ulaştırması, hava ulaştırması, milletlerarası problemlerin barışca bir yolla çözümlenmesi savaş, barış gibi terimler devletarası problemdir.

 

Yazar: Avukat Önder Durdu