Yargılama Hukuku ve Yargılama Hukuku Çeşitleri 

Yargılama Hukuku ve Yargılama Hukuku Çeşitleri’ni, Etkilerine Avukat Önder Durdu bugün ki yazı dizisinde yer verdi.


Yargılama Hukuku ve Yargılama Hukuku Çeşitleri kapsamında, yargı görevini yerine getirirken mahkemelerin uyguladıkları yöntem ve uygulamalar hukuk kurallarından oluşan hukuk dalıdır. Yargılama yetkisi toplum tarafından verilmiş olduğundan, yargılama hukuku kamu faydası için tek taraflı olarak kendisi belirler. Devletin mahkemelerinde görülen davalar sonucu nihai hükme varılır.

 

Avukat Önder Durdu Yargılama Hukuku ve Yargılama Hukuku Çeşitleri'ne açıklık getirmiştir. Yargılamada hakimlerin hükme varmak için, avukatların, savcıların, tarafların, bilirkişilerin, tanıkların vb. yargılama bölümünde dahil olan ve bulunma ihtimali olan tüm süjelerin uygulaması ve uyması gereken kurallara gerek olduğu için yargılama hukuku ortaya çıkmış bulunmamaktadır. 

 

Hukuk kuralları usul ve şekil kurallarından oluşan bir hukuk çeşitidir. Yargılama hukuku kendi içinde 3 şekilde ayrılır. Bunlar: Medeni Yargılama Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku, İdari Yargılama Hukuku’dur. Avukat Önder Durdu’ bir sonraki yazı dizisinde Yargılama Hukuku’nun alt dallarını açıklayacaktır. 

 

Yazar: Avukat Önder Durdu