Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklar


Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklar, Ticari yaşam ve işletme sahipleriin ilişkileri’nin verimi konusunu Avukat Önder Durdu kaleme aldı.


 

Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan Haklar, Ticari yaşam, ticari işletme sahiplerinin, ticari ilişkilerini verimli olarak arttırması bu ilişkilerin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi için kişiler tarafından kullanılması zorunlu kılınmıştır.

 

Avukat Önder Durdu, Acente sözleşmesi, acente ile müvekkil arasında yapılan, karşılıklı hak ve borçlar doğuran bir hukuki ilişkisi olduğunu da belirtti. Bu sözleşme kapsamında, acente, ticari vekil, ticari mümessil, satış memuru gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın, belli bir yer ya da bölge içerisinde devamlı bir şekilde, ticari işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etme ya da bunları o işletme adına yapma yükümü altına girmektedir. 


 

Acentelik Sözleşmesi'nin Özellikleri

 

Bağımsız ve kendisine ait tacir sıfatı bulunmaktadır. Acentelik ilişkisi sözleşmeyi esas kılar. Acentelik ilişkisi sürekli olmakla birlikte tekel hakkınada sahiptir. Gördüğü iş karşışılığında ücret alarak, gerçek ve tüzel kişi olabilir. Acentelik Sözleşmesi'nin Hakları İse; Sözleşme hükümlerine göre yoksa acentenin mevcut olduğu yerdeki  ticari teamüle göre, eğer mevcut değil ise Asliye Ticaret Mahkemesi tarafınca belirlenir. İşlem yerine geldiğinde Acente ücrete hak kazanmış olur.

 

Yazar: Avukat Önder Durdu