Menkul ve Gayrımenkul Rehni Hakkında Hususlar

Ticaret güvenliğinin sağlanmasının her geçen gün daha çok önem kazandığı bir ortamda Avukat Önder Durdu yazı dizisinde, önemli araçlardan biri olan menkul ve gayrımenkul rehni konusunu bizlerle paylaştı.

 

Avukat Önder Durdu Menkul ve Gayrımenkul rehni ile ilgili hususları belirtti. Ticaret alanında  güvenliğinin sağlanması, yapılan işlemle belirlenen hedefin teminat altına alınması kadar ticari işlem hacminin büyümesi açısından da önemli bir kriterdir. Medeni Kanunumuzda yer alan  gayrimenkul rehni, 850-938 maddelerinde; menkul rehni, aynı kanunun 939-972 maddeler arasında iki başlık altında toplanmıştır.Her iki rehnin amacı prensip olarak aynı olmakla beraber, kuruluş şekli ve hukuki sonuçları birbirinden farklıdır.

 

Gerek menkul ve gerek gayrımenkul rehni, belirtildiği üzere "bir alacağı güvence altına almaya yarayan" bunu borçluya veya borçlunun borcu sebebiyle bir başkasına ait bir mal üzerinde kurulan sınırlı ayni hak olup; alacaklıya, borçludan alacağını alamaması halinde rehnedilenin satış bedelinden alacağını alma imkanı sağlar. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar şu şekilde sıralanabilir:

 

1- Bu işlemler yapılırken şekil şartlarına uyulmalıdır,

2- Karşılıklı hak ve yükümlülüklerin ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir,

3- Borcun sebebi, 

4- Teminat miktarı, 

5- Alçağın vadesi, 

6- Rehnin Süreli olup olmadığı varsa süresi, 7- Faiz öngörülmüşse faiz oranları vs…

          

          Yazar: Avukat Önder Durdu