Ticarette nelere dikkat edilmelidir? Para Birimi Hakkında

Avukat Önder Durdu Piyasada yaşanan nakit darlığı; kredi Kartı, çek ve senet ile alış-verişin gün geçtikçe arttıkça arttığı belirtti.

 

Bu sebeple çek ve senetle yapılan satışlarda yüz yüze gelen riskler ve alınabilecek önlemlerden bahsetmek istiyorum:

 

1-Öncelikle çek ve senetli alış verişlerde vadenin uzun tutulmamasına dikkat edilmeli. Zira ekonomik verilerin bilhassa döviz ve altın piyasasının ziyadesiyle hareketli olduğu bir dönemden geçiyoruz.Bunu bir iki ay sonra görmek mümkün olmadığı için çek ve senet alınırken vadeleri mümkün mertebe kısa tutmakta yarar var

 

2- Diğer bir konu ise , senetlere parasal bir değer yazmak yerine, altın Gümüş gramı nev'inden bir değer yazmak da mümkün. Asıl konu ticaretteki alacağın erimesine mani olmak adına senetteki alacak kısmına ₺ yerine $, € veya altın-Gümüş gramı türünden alacak miktarı yazılabilir. 

 

Belirtmek istediğim önemli kısım ise , senet için yaptığım bu husus çek için geçerli değildir. Çek hangi para biriminde düzenlenmişse o para biriminde keşişe edilmelidir.  Çekin üzerine altın gramı yahut başka bir para birimi vs. Yazılması mümkün değildir. Çekin üzerine yazılan para birimleri çekin geçersizliği gibi bir sonucu doğurabileceği gibi, ceza yasaları kapsamında kabahat niteliğinde olup para cezası uygulanmasına da sebep olabilir. 

 

3- Dikkat gerektiren bir başka husus, senet ve çek, bir SÖZLEŞMEYE bağlanmalıdır. Taraflar arasındaki ticari münasebetin koşullarının net bir şekilde olmasının yanında çek ve senedin muhteviyatı ile ilgili bir hukuki sorun yaşandığında, eldeki sözleşme çek ve senedin sebep ve sonuçlarını da ortaya koyacaktır. Bir sözleşme ile çek ve senedin ödenmemesi halinde cezai Şart bedeli, uygulanacak vade farkı, sıralı Ödemeler (çek senet) varsa muacceliyet Şartı konması gibi imkanlar mevcuttur.

 

4- Çek ve senet alınırken Borçlu şirket yahut gerçek kişi ise borçlunun yanında Şahıs veya şirketin yahut ortakların kefil-aval veren-ciranta olarak müteselsil kefil - Müşterek Borçlu olarak imzasının alınmasında fayda vardır. 

 

5- Önemli noktalardan biride, , çeklerde cebrî icra yoluna başvurma süresi 6 ay iken bu süre senetler için 3 senedir. 

 

Avukat Önder Durdu ''Bu konu ile ilgili çok fazla konuşulabilir. Ancak köşemizde tanınan imkanlar çerçevesinde genel bilgilendirme yapmakla yetinmek durumunda kalıyoruz. Bu konuda daha Ayrıntılı ve somut bilgi almak isteyen okurlarımız, iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilirler..." dedi.

 

 

Yazar: Önder Durdu