Arabuluculuk, Hukuk Uyuşmazsızlıklarında Arabuluculuk

Avukat Önder Durdu Arabuluculuk ve Hukuk Uyuşmazsızlıklarına açıklık getirdi. Avukat Önder Durdu Arabuluculuk ile ilgili belirtti.'' Arabuluculuk  Yargı sistemimize yöneltilebilecek genel eleştirilerin başında; yargılamaların uzun sürmesi, yargılama giderlerinin fazla olması, karar süreçlerine tarafların katılımının pek sınırlı olması, kararların çoğu zaman tatmin edicilikten uzak olması, taraflardan biri kazanırken diğerinin kaybetmesi diyebiliriz. 

 

İşte "hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk" seçeneği Avrupa Birliğine adaptasyon süreci kapsamında yapılan yasal düzenlemeler kapsamında geliştirilmiş bir seçenek olup yargı sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için ortaya konmuş bir sistemdir. Sistemin temel özelliği, uyuşmazlığın taraflarının bizzat aktif katılımı ile çözüm bulunmasını öngörmesidir, diyebiliriz. Avantaları ise yargılamanın aksine; hızlı, ucuz ve tarafların inisiyatifinde çözüm üretilmesini mümkün kılmasıdır. Sistem, kaybedeni olmayan çözüm yolu, arabuluculuk sloganı ile takdim edilmekte. 

 

Arabuluculuk kapsamında çözümlenebilecek sorunları, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, şu ana başlıklar altında özetleyebiliriz:


1- Alacak - borç ilişkileri, 
2- Gayrımenkul uyuşmazlıkları, 
3- Marka -patent uyuşmazlıkları,  
4- İşçi-işveren uyuşmazlıkları, 
5- iş kazaları, trafik kazaları ve sair sebeplerle ortaya çıkmış olan maddi vs manevi tazminat uyuşmazlıkları,
6- Haksız rekabet uyuşmazlıkları...

 

Arabuluculuk kapsamında çözüm bulmak adına Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının "http://www.adb.adalet.gov.tr " adresinden veya Arabukuculuk Gönüllüleri Derneğinin "http://www.arabuluculukgonulluleri.org.tr" adresinden genel çerçevede verilere ulaşmak mümkün olduğu gibi arabuluculuk siciline kayıtlı her bir meslektaşımızdan da bilgi alınabilir. Adalet duygusunun pekişmesi kadar kişilerin bizzat uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması süreçlerine katılmasının sağlanması yönüyle, sosyal barışa da katkı sağlayacağını inandığımız arabuluculuk yönetimini ısrarla tavsiye ediyorum. 

 

Yazar: Avukat Önder Durdu