Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Ederken Ortaya Çıkan İşçi İşveren Uyuşmazsızlıkları

Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Ederken Yaşamaya Devam Etmek

 Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı işyerlerinin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına veya kısıtlanmasına karar verildi.Bunun doğal bir sonucu olarak da bu işyerlerinde çalışan işçilerin işe gitmeleri - çalışmaları – artı değer yaratmaları – ücrete hak kazanmaları imkanı da ortadan kalkmış oldu. Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Ederken Ortaya Çıkan İşçi İşveren Uyuşmazsızlıkları'nı konu alan Avukat Önder Durdu, bir çok yönde soru işaretlerine ışık tuttu.

Bu durumda her ne kadar akla ilk gelen cümle, “işçi işe gelmiyorsa ücrete hak kazanmaz” cümlesi ise de işyerinin sürekliliğinin sağlanması, yaşanan sürecin ne kadar devam edeceğinin bilinmemesi, mevcut – deneyimli personelin muhafazası gibi pragmatik sebeplerin yanı sıra 
  • Hak ve menfaatlerin dengelenmesi
  • İşverenin mağdur edilmemesi kadar işçinin de mağdur edilmemesi 
  • Sosyal – insani sebeplerle bir ara formül üretilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Avukat Önder Durdu bir sonraki yazı dizisinde Kısa Çalışma Ödeneği'ni kaleme alacaktır.

 

Yazar:  

Avukat Önder Durdu